TEXTOS PUBLICADOS
   
BIOGRAFÍA / EXPOSICIONES
PRÓXIMOS PROYECTOS
CUERPOS
RETRATOS
ESCULTURAS
GRABADOS
DIVERSAS OBRAS
CRÍTICAS
TEXTOS PUBLICADOS
ENTREVISTAS
INICIO
CONTACTO

 

La figura humana ha estat sempre un referent, un repte, un debat intens entre la força expressiva i la capacitat creativa.

Al llarg de la història, la capacitat de dir, de transmetre, de recollir l’ànima i tot el que amb ella es representa en el llenguatge pictòric ha suposat un apassionant camí de recerca. Des dels retrats de la cort a les lliures elucubracions cubistes, expressionistes o simplement vitals de Picasso trobem mil i una maneres de manifestar i entendre la grandesa de l’ésser humà. Un ésser humà ple de felicitat, però també lluites, contradiccions, angoixes, desesperacions…I el rostre és la base de tota aquesta lectura i el principi d’aquesta lluita que pot arribar a ser dramàtica en creadors com Van Gogh, o gairebé espiritual com el Greco.

En el llenguatge contemporani molts artistes s’han deixat fascinar, motivar i il.lusionar amb el retrat. La fotografia mai no ha estat capaç de transmetre per si sola tota l’expressivitat i tot el llenguatge que conté la simple contemplació d’una cara.

Rita Martorell fa temps que se sent presonera, captivada, i, a través del retrat, intenta establir un diàleg molt personal i potent. Tècnicament busca refugi en el neoexpressionisme i el neofauvisme. El gest i el color…i, al darrere de tot plegat, la persona, l’individu amb nom i cognoms. Cada ànima aflora i transmet una personalitat concreta i determinant que de vegades conté arravatament, però d’altres moments expressa una tendresa quasi poètica.

Ha desitjat establir aquest diàleg entre el creador i l’ésser humà per mitjà de personalitats no només conegudes, sinó reconegudes, i ha intentat en tot moment narrar allò de més potent i més propi que li suggereix la persona que intenta immortalitzar.

El resultat ha estat una àmplia galeria de diferents personalitats presentades sota la seva particular lectura del que són en realitat.

Rita Martorell se segueix barallant dia a dia amb els seus personatges. Cal dir que ha aconseguit fer-ho amb personalitat i que ha marcat un estil de retrat que la identifica.

La seva inquietud, sens dubte, ens pot aportar noves sorpreses.


Arcadi Calzada i Salavedra

Ex Vicepresident del Parlament de Catalunya